Vad är förnybar energi egentligen?

Att använda sig av elektricitet som är 100 % förnybar är en bra idé. Men vad är egentligen förnybar energi, och vad ska du göra för att använda förnybar energi i ditt hem?

De frågorna och fler svarar vi på nu.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från energikällor som kan förnyas inom en mänsklig livslängd. Det handlar alltså om energi som inte kommer att ta slut på extremt länge. De mest populära förnybara energikällorna inkluderar vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Så kan du använda förnybar elektricitet i ditt hem

Skaffa solceller

Att skaffa ett normalstort solcellssystem på 8 kW på ditt villatak kostar i regel cirka 140 000 kronor inklusive installation, driftsättning och moms. Värt att nämna är att du idag får ett grönt ROT-avdrag på -15 % vilket medför att totalpriset för systemet blir närmare 120 000 kr.

Är solceller en bra investering?

Ja, solceller är en bra investering. Generellt ligger återbetalningstiden på mellan 10 och 15 år, och då ett solcellssystem av bra kvalitet producerar rikligt med solel i minst 30 år går du i princip alltid i plus.

Hur fungerar solceller?

När solcellerna träffas av solens strålar skapas elektrisk spänning, det vill säga likström. Men likströmmen kan du inte använda i din villa. Den måste nämligen transformeras till växelström, vilket solcellssystemets växelriktare också gör. Växelströmmen fördelas därefter i din villa med hjälp av elcentralen.

Vad händer om du tillverkar för mycket ström?

Om ditt solcellssystem tillverkar mer solel än vad du kan göra av med i din villa säljer du den överblivna energin till det elbolag du tecknat avtal med. Idag får du särskilt mycket i ersättning tack vare den statliga skattereduktionen på 60 öre per kWh.

rabattkod

Skaffa ett grönt el-abonnemang

Hos aktörer såsom Dogoodel.se kan du få det bästa elpriset trots att du bara köper in grön el. Hos dem får alltså el som är 100 % förnybar som bland annat kommer från solkraft och vindkraft. Den största nackdelen jämfört med solceller är att du inte producerar din egen elektricitet, men bortsett från det finns det bara fördelar med ett grönt el-abonnemang.

Läs mer: Vad kostar det att renovera sitt badrum?

Ingen investeringskostnad

Du behöver inte investera i ett hållbart el-abonnemang. Allt du behöver göra är att teckna ett avtal, och efter det får du miljömärkt el utan att själv behöva investera några pengar.

Ingen installation

När du skaffat ett grönt el-abonnemang behöver du inte installera någonting. Alla installations- och underhållsavgifter står alltså elnätsägarna för.

Billigt elpris

Grön el är också ekonomiskt hållbar, så du betalar i regel inte mer för att använda grön el jämfört med smutsig el från exempelvis kol, olja och/eller naturgas.

Vad anser du? Kommentera gärna!

      Kommentera

      Coupino
      Logo