Vilka typer av ventilation finns det?

Det finns många typer av ventilationslösningar, och skillnaderna mellan dem är i många fall stora.

Så av de anledningarna fokuserar vi här på att ge dig information om de vanligaste ventilationslösningarna i Sverige och hur de fungerar.

5 vanliga typer av ventilation

 1. S-ventilation
 2. F-ventilation
 3. FT-ventilation
 4. FX-ventilation
 5. FTX-ventilation

Nedan berättar vi om de ventilationssystem vi precis nämnt i större detalj.

1. S-ventilation (självdrag)

S-ventilation, eller självdragsventilation finns i hus som är konstruerade på ett sätt som gör att luften ventileras utan hjälp från fläktar.

Självdragsventilation är vanligast i hus byggda innan 1970-talet, och inget man har i nybyggda hus. Främst på grund av att självdragsventilation helt enkelt inte fungerar så bra.

Fördelar med S-ventilation

 • Det låter inte.
 • Underhållet är minimalt.

Nackdelar med S-ventilation

 • Det krävs mycket energi för att få ett bra luftflöde.
 • Det är svårt att reglera luftflödet.
 • Värme kan inte återfinnas.
 • Ventilationskanalerna är stora och otympliga.
 • Det finns risk för såväl drag som bakdrag.

rabattkod

2. F-ventilation (mekanisk frånluftsventilation)

Att ha F-ventilation, som även kallas för mekanisk frånluftsventilation är vanligt i hus byggda efter 1970. Mekanisk frånluftsventilation är betydligt bättre än självdragsventilation. Främst tack vare att värmeåtervinning möjliggörs om det finns en frånluftsvärmepump i byggnaden.

Fördelar med F-ventilation

 • Är inte utrymmeskrävande.
 • Bättre luftflöde än vid självdragsventilation.
 • Minskar risken för fuktskador tack vare att undertryck skapas.
 • Energiåtervinning möjliggörs med frånluftsvärmepump.

Nackdelar med F-ventilation

 • Ökad risk för drag.
 • Ingen värmeåtervinning utan hjälp av frånluftsvärmepump.

Lästips: Det finns fler intressanta artiklar i vår blogg.

rabattkod

3. FT-ventilation (mekanisk till- och frånluftsventilation)

FT-ventilation är vanligt på hus byggda efter 1980-talet. Denna ventilationstyp betraktas som särskilt kontrollerad tack vare att både in- och utflödet av luft kontrolleras och justeras av mekaniska fläktar.

Fördelar med FT-ventilation

 • Kräver inte mycket utrymme.
 • Bra och kontrollerat luftflöde.
 • Mindre fukt i huset tack vare att ett undertryck skapas.

Nackdelar med FT-ventilation

 • Fläkten drar ström.
 • Det finns risk för drag.

4. FX-ventilation (mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning)

FX-ventilation är samma sak som frånluftsventilation (F-ventilation) bortsett från att man i detta fall installerat en värmeväxlare eller frånluftsvärmepump som i sin tur sköter värmeåtervinningen.

Fördelar med FX-ventilation

 • Återvinner värme.
 • Sparar energi.
 • Kräver inte mycket plats.

Nackdelar med FX-ventilation

 • Risk för drag.
 • Fläkten drar el.
 • Frånluftsvärmepumpen kräver ofta mycket el på vintern.

5. FTX-ventilation (Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning)

FTX-ventilation är den bästa till- och frånluftsventilation som finns. Systemet är nämligen såväl kontrollerat som energieffektivt på ett sätt som inga andra typer av ventilationssystem är.

Ventilationsflödet kontrolleras på två ställen (in och ut), och frånluften återvinns och värmer upp inomhusluften.

Fördelar med FTX-ventilation

 • Det mest effektiva ventilationssystemet.
 • Klarar av att rena luften.
 • Energibesparande.
 • Luftflödet kontrolleras på ett effektivt sätt.
 • Kräver inte mycket utrymme.

Nackdelar med FTX-ventilation

 • Systemet kräver en hel del el.
 • Vissa FTX-system är lite väl bullriga.
 • Underhållskraven högre än för alla andra ventilationssystem.

Så vet du att ditt ventilationssystem fungerar idealt

För att veta om ditt ventilationssystem fungerar som det ska är det en bra idé att låta experter utföra en så kallad OVK-besiktning, som står för obligatorisk ventilationskontroll.

Regelbundna OVK-besiktningar ett måste för många typer av byggnader, och som OVK-center förtydligar är det byggnadsägaren (t.ex. en BRF:s styrelse) som är ansvariga för att OVK-besiktningarna godkänns och utförs i rätt intervaller.

Som småhusägare behöver du inte beställa några regelbundna OVK-besiktningar. I det fallet räcker det med en godkänd OVK-besiktning i samband med driftsättningen av ventilationssystemet.

Främst är det större byggnader såsom idrottshallar, lägenhetskomplex, köpcenter och företagslokaler som måste OVK-besiktigas enligt bestämda intervaller.

Vad anser du? Kommentera gärna!

   Kommentera

   Coupino
   Logo